راهکارها و مطالب آموزشی

انواع سیستمهای شناسایی اتوماتیک :


عبارت شناسایی اتوماتیک ، به هر گونه تشخیص توسط ماشین اطلاق می شود. این تکنولوژی رابطه تنگاتنگی با علوم الکترونیک و کامپیوتر داشته و سابقه پیدایش و تکوین آن به دهه 30 و 40 میلادی باز می گردد . با توجه به تاثیر بسیار مهم شناسایی اتوماتیک در بالا بردن راندمان نیروی کار و جلوگیری از بروز اشتباه نیروی انسانی سیستم های شناسایی اتوماتیک به سرعت جای خود را در محیط های صنعتی و تجاری باز نمودند ...

ادامه مطلب

بارکد :


امروزه باركد ها در همه جا به چشم مي خورند ، در فروشگاه ها ، انبارها ، فرودگاه ، محیطهای اداري ، هنگام مراجعه به بيمارستان و . . . . باركد فقط يكسري خطوط مشكي چاپ شده روي برچسب كالاها نيست ، بلكه آنها حاوي اطلاعاتی هستند که توسط باركد خوان با سرعت خوانده شده و امكان افزايش سرعت و دقت در شناسايي كالاها و موارد مختلف را بوجود مي آورند...

ادامه مطلب

شناسايي توسط امواج راديويي ( RFID ) :


شناسايي توسط امواج راديويي استفاده از ميدان الكترومغناطيسي جهت ارسال داده ها مي باشد . غالباً اين كار براي شناسايي كالاها بكار مي رود . در اين روش به كالاها قطعه یا برچسبي كه حاوي اطلاعات الكترونيكي باشد الصاق مي گردد . به این قطعات یا برچسبها اصطلاحاً " تگ ( Tag ) " گفته می شود ...

ادامه مطلب

استفاده از سیستم شناسایی اتوماتیک در انبارها:

آنچه در انبارها مهم است کنترل موجودی و امکان یافتن سریع کالاهای موجود در انبار می باشد . از آنجائیکه هر دو این موارد نیازمند شناسایی دقیق کالاهای موجود در انبار است استفاده از سیستم های شناسایی اتوماتیک بهبود موثر و قابل توجهی در عملیات انبارداری ایجاد می کند...

ادامه مطلب

استفاده از سیستم شناسایی اتوماتیک در خطوط تولید :


از آنجائیکه خطوط تولید و مواد و قطعاتی که در آنها در جریان هستند تنوع بسیار زیادی دارند از اینرو روش های متنوعی هم برای استفاده از سیستم شناسایی اتوماتیک در خطوط تولید وجود دارد . عمدتاً از سیستم شناسایی بارکد و یا در کنار آن شناسایی رادیویی ( RFID ) در خطوط تولید استفاده می شود. البته در شرایط ویژه از دیگر سیستم های شناسایی مانند دید مصنوعی ( Vision ) و یا شناسایی توسط صوت نیز برحسب نیاز در ایستگاههای خاص داخل خطوط تولید استفاده می گردد ...

ادامه مطلب

استفاده از سیستم شناسایی اتوماتیک در کنترل تولید و ردیابی محصول :ادامه مطلب

ردیابی و شناسایی در زنجیره تامین :ادامه مطلب

شناسایی دام و طیور :ادامه مطلب

شناسایی درختان :ادامه مطلب

استفاده از شناسایی اتوماتیک در حمل و نقل :


همواره شناسایی وسایط نقلیه و حمل مانند کامیونها و تریلرها ، کانتینرها ، واگن های قطار ، قایق و کشتی ها و موارد مشابه و محموله های در حال حمل توسط آنها با دقت و سرعت کافی بسیار حائز اهمیت بوده است . با استفاده از شناسایی اتوماتیک ضمن اینکه نیاز به بررسی این وسایط نقلیه و بار آنها توسط نفر انسانی کم می شود امکان ایجاد نقاط و روش های کنترلیمتعدد برای کنترل بیشتر روی عملکرد رانندگان و افراد دخیل در حمل و نقل میسر می شود ...

ادامه مطلب

پارکینگ و تردد وسایط نقلیه :ادامه مطلب

تعمیرات و خدمات پس از فروش :ادامه مطلب

کتابخانه:ادامه مطلب

کارتهای شناسایی و شناسایی افراد :ادامه مطلب

صورت برداری اموال:ادامه مطلب

کنتور خوانی:ادامه مطلب

اتوماسیون اداری:ادامه مطلب